பெருந்துறை தொகுதி கொடியேற்ற நிகழ்வு

51

பெருந்துறை தொகுதி வெள்ளிரவெளி ஊராட்சியில் புலிக்கொடி ஏற்றும்  நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.