சோழவந்தான் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

சோழவந்தான் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக  (18112020) அன்று நாம் தமிழர் கட்சி பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடை பெற்றது. இதில் *நவம்பர் 26 தேசிய தலைவரின் பிறந்தநாள் விழா* மற்றும் *நவம்பர் 27 மாவீரர்கள்...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011463 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் (மதுரை கிழக்கு மற்றும் சோழவந்தான் தொகுதிகள்) தலைவர்             -  மூ.மயில்வாகனன்               - 21503708237 செயலாளர்           -  அ.இருளாண்டி           ...

தலைமை அறிவிப்பு: சோழவந்தான் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011456 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: சோழவந்தான் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் தலைவர்             -  ச.சங்கிலி முருகன்                - 20503128975 துணைத் தலைவர்      -  அ.முத்து                     - 20503112857 துணைத்...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை கிழக்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011457 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை கிழக்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் தலைவர்             -  கா.நடராசன்                    - 14128154185 துணைத் தலைவர்      -  சீ.இளையராஜா              ...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011464 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் (மதுரை மேற்கு மற்றும் மதுரை நடுவண் தொகுதிகள்) தலைவர்             -  அ.நிஷாந்த்                    - 33283072034 செயலாளர்           -  வி.சிவானந்தம்        ...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை மேற்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011454 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை மேற்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் தலைவர்             -  தி.மீனாட்சி சுந்தரம்                - 20497002370 துணைத் தலைவர்      -  செள.கெளரி சங்கர்            ...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை நடுவண் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011455 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை நடுவண் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் தலைவர்             -  பெ.கணேசன்                     - 20521896869 துணைத் தலைவர்      -  இரா.செல்வகுமார்              - 12349418331 துணைத்...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011460 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் (மதுரை வடக்கு மற்றும் மேலூர் தொகுதிகள்) தலைவர்             -  வெ.தியாகராஜன்                - 18644987576 செயலாளர்           -  ம.பகவதி            ...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை வடக்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011453 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை வடக்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் தலைவர்             -  க.எரிமலை முருகன்                - 20495579770 துணைத் தலைவர்      -  மா.முத்துமணி                ...

தலைமை அறிவிப்பு: மேலூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011452 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மேலூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் தலைவர்             -  வெ.இராஜகோபால்                - 20498018018 துணைத் தலைவர்      -  இரா.கணேசன்                - 67255767103 துணைத்...