பிரிட்டானியா

தலைமை அறிவிப்பு:  நாம் தமிழர் – பிரித்தானியா மண்டலம் மற்றும் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202007113 நாள்: 13.07.2020 தலைமை அறிவிப்பு:  நாம் தமிழர் – பிரித்தானியா மண்டலம் மற்றும் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் வடக்கு மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் ப.பாஸ்கரன்          - 16841571022 ஜீ.வசந்தராஜன்      - 17558545515 கிழக்கு மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள் க.யுஸ்தீனப்பர்        - 18823359640 கு.அஜித்           ...

தலைமை அறிவிப்பு:  நாம் தமிழர் – பிரித்தானியா பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202007112 நாள்: 13.07.2020 தலைமை அறிவிப்பு:  நாம் தமிழர் - பிரித்தானியா பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தி.சிவராமன்            - 10421326695 வி.மயூரதாஸ்            - 18957057581 செயலாளர்கள் மா.லிங்கராஜா           - 26529987046 உ.ஜெயரூபன்           - 10322236471 பொருளாளர்கள் இரா.காமராசு           - 18204227970 வா.தவபாலன்           - 67256921187 செய்தித்...

தலைமை அறிவிப்பு: வீரத்தமிழர் முன்னணி – ஐக்கிய இராச்சியம் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

நாள்: 04.10.2019 அறிவிப்பு: வீரத்தமிழர் முன்னணி - ஐக்கிய இராச்சியம் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் தலைவர்                           : க.சிவகுமார் துணைத் தலைவர்                  : க.மணிமாறன் செயலாளர்                         : க.யசோதரன் துணைச் செயலாளர்                : க.தாசன் பொருளாளர்                        : ம.கண்ணா துணைப் பொருளாளர்               : ப.கதிர்காமநாதன் துணைப்...