முகப்பு கட்சி செய்திகள் குருதிக்கொடை பாசறை

குருதிக்கொடை பாசறை

செஞ்சி மற்றும் மயிலம் தொகுதி – குருதிக்கொடை அளித்தல்

தேசிய தலைவர் மேதகு வே திரு.பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்தநாளில் விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்டம் செஞ்சி மற்றும் மயிலம் தொகுதிகள் இணைந்து மாவட்ட செயலாளர் திரு.சுகுமார் முன்னிலையில் செஞ்சியில் நடைபெற்ற குருதிக்கொடை பாசறை முகாமில் 51...

வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி – குருதிக்கொடை முகாம்

தமிழ்தேசிய தலைவர் பிறந்தநாள்  முன்னிட்டு நவம்பர் 20ம் நாள் வில்லிவாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் குருதிக்கொடை முகாம் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் குருதி அளித்த பொதுமக்களுக்கு மாவட்ட மற்றும் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மனித நேய மாண்பாளர்...

திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதி – குருதிக்கொடை முகாம்

தமிழ்தேசிய தலைவர் பிறந்தநாள்  முன்னிட்டு நவம்பர் 20ம் நாள் திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் குருதிக்கொடை முகாம் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் குருதி அளித்த பொதுமக்களுக்கு  மாநில, மாவட்ட மற்றும் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மனித நேய...

ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி – குருதிக்கொடை முகாம்

தமிழ்தேசிய தலைவர் பிறந்தநாள்  முன்னிட்டு நவம்பர் 20ம் நாள் ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் குருதிக்கொடை முகாம் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் குருதி அளித்த பொதுமக்களுக்கு  மண்டல, மாவட்ட மற்றும் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மனித நேய...

குருதிக்கொடை முகாம் – தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதி

தமிழ்தேசிய தலைவர் பிறந்தநாள்  முன்னிட்டு நவம்பர் 20ம் நாள் தாம்பரம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் குருதிக்கொடை முகாம் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் குருதி அளித்த பொதுமக்களுக்கு  மண்டல, மாவட்ட மற்றும் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மனித நேய...

குருதிக்கொடை முகாம் – திருப்பெரும்புதூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

தமிழ்தேசிய தலைவர் பிறந்தநாள்  முன்னிட்டு நவம்பர் 20ம் நாள் திருப்பெரும்புதூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் குருதிக்கொடை முகாம் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் குருதி அளித்த பொதுமக்களுக்கு  மண்டல, மாவட்ட மற்றும் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மனித நேய...

குருதிக்கொடை முகாம் – சேந்தமங்கலம் தொகுதி

தமிழ்த்தேசிய தலைவர் பிறந்தநாளில் நவ.26 அன்று நாமக்கல் மற்றும் சேந்தமங்கலம் தொகுதி குருதிக்கொடை பாசறை சார்பாக முகாம் நடைப்பெற்றது. அதில் பாசறை பொறுப்பாளர்கள் தலைமையில் மாவட்ட, தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கலந்துக்கொண்டு 30 அலகுகள்...

திருவெற்றியூர் சட்டமன்றத் தொகுதி – குருதிக்கொடை முகாம் மனித நேய மாண்பாளர் சான்றிதழ்

தமிழ்தேசிய தலைவர் பிறந்தநாள்  நவம்பர் 20ம் நாள் திருவெற்றியூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் குருதிக்கொடை முகாம் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் குருதி அளித்த பொதுமக்களுக்கு  மாநில, மாவட்ட மற்றும் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மனித நேய மாண்பாளர்...

குருதிக்கொடை முகாம் – அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

தமிழ்தேசிய தலைவர் பிறந்தநாள் நவம்பர் 26ம் நாள் அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் குருதிக்கொடை முகாம் நடைபெற்றது. நிகழ்வில் குருதி அளித்த பொதுமக்களுக்கு மாவட்ட மற்றும் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மனித நேய மாண்பாளர் சான்றிதழ்...

போடி சட்டமன்ற தொகுதி – குருதிக்கொடை முகாம்

தமிழ்த்தேசிய தலைவர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நவ.25 நாள் போடி சட்டமன்ற தொகுதி குருதிக்கொடை பாசறை சார்பாக முகாம் நடைப்பெற்றது. அதில் மாவட்ட,தொகுதி பொறுபாளர்கள் தலைமையில் 133 அலகுகள் குருதிக்கொடை அளித்தார்கள்.