பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை

கட்சி வளர்ச்சி நிதி வழங்க | To Contribute for Party Development

PayPal: donate@naamtamilar.org

UPI: 9092529250@upi

குறிப்பு:

  1. To Contribute, Contributor shall be an Indian citizen either living in India or abroad (NRIs with valid Indian passport). Only Indian Citizens can contribute as per Indian law. Please declare so by checking the box in the contribution form. NOTE: People, who do not hold Indian Citizenship, can still contribute by working as volunteer for the party.
  2. இந்த இணையவழி “கட்சி வளர்ச்சி நிதி” வழங்கும் முறையில் உள்நாடு வங்கிகளில் இருந்து பணம் செலுத்துவதில் ஏதேனும் குறைகள், சிக்கல்கள், சந்தேகங்கள் இருந்தால் 9600709263/9688899936 என்ற அலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு