சுற்றறிக்கை: மாநிலக் கட்டமைப்புக் குழு தலைமையில் சென்னை மாவட்டக் கலந்தாய்வு

க.எண்: 202012480 நாள்: 01.12.2020சுற்றறிக்கை: மாநிலக் கட்டமைப்புக் குழு தலைமையில் சென்னை மாவட்டக் கலந்தாய்வுகட்சியின் உட்கட்டமைப்பை வலுபடுத்துவதற்காகவும், அடுத்தக்கட்ட செயற்திட்டங்கள் குறித்து கலந்தாய்வு செய்வதற்காகவும், தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்களால் அமைக்கப்பட்ட மாநிலக் கட்டமைப்புக்...

அறிவிப்பு: கட்சியில் மீண்டும் சேர்ப்பு

 க.எண்: 202011477நாள்: 30.11.2020அறிவிப்புஅண்மையில் கட்சிப்பொறுப்பிலிருந்தும் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்தும் விடுவிக்கப்பட்ட, திருவள்ளூர் மாவட்டம், மாதவரம் தொகுதியைச் சேர்ந்த மு.இடிமுரசு (02309476557), இரா.தமிழ்பிரபு (02734823824) மற்றும் த.முத்துராமன் (02532094794) ஆகியோர், தனது தவறை முழுமையாக உணர்ந்து,...

தலைமை அறிவிப்பு: கிள்ளியூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011465 நாள்: 10.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: கிள்ளியூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்தலைவர்             -  இரா.இராஜகுமார்                 - 28610115369துணைத் தலைவர்      -  தா.லியோன்                  - 00325694117துணைத்...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011463 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்(மதுரை கிழக்கு மற்றும் சோழவந்தான் தொகுதிகள்)தலைவர்             -  மூ.மயில்வாகனன்               - 21503708237செயலாளர்           -  அ.இருளாண்டி           ...

தலைமை அறிவிப்பு: சோழவந்தான் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011456 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: சோழவந்தான் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்தலைவர்             -  ச.சங்கிலி முருகன்                - 20503128975துணைத் தலைவர்      -  அ.முத்து                     - 20503112857துணைத்...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை கிழக்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011457 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை கிழக்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்தலைவர்             -  கா.நடராசன்                    - 14128154185துணைத் தலைவர்      -  சீ.இளையராஜா              ...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011464 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்(மதுரை மேற்கு மற்றும் மதுரை நடுவண் தொகுதிகள்)தலைவர்             -  அ.நிஷாந்த்                    - 33283072034செயலாளர்           -  வி.சிவானந்தம்        ...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை மேற்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011454 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை மேற்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்தலைவர்             -  தி.மீனாட்சி சுந்தரம்                - 20497002370துணைத் தலைவர்      -  செள.கெளரி சங்கர்            ...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை நடுவண் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011455நாள்: 05.11.2020தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை நடுவண் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்தலைவர்             -  பெ.கணேசன்                     - 20521896869துணைத் தலைவர்      -  இரா.செல்வகுமார்              - 12349418331துணைத்...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011460 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை வடக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்(மதுரை வடக்கு மற்றும் மேலூர் தொகுதிகள்)தலைவர்             -  வெ.தியாகராஜன்                - 18644987576செயலாளர்           -  ம.பகவதி            ...