அமெரிக்கா

United States of America USA

தலைமை அறிவிப்பு: நாம் தமிழர் அமெரிக்கா – பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 2021100227அ நாள்: 01.10.2021 தலைமை அறிவிப்பு: நாம் தமிழர் அமெரிக்கா – பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் வழிகாட்டி குழு பொறுப்பாளர்கள்: பா.வேல்ராஜ்                   -    15275955731 முனைவர் சூ.இராஜசேகரன்       -    08397980784 ஏ.ஹெண்டர்சன்                -    15219734076 இர.கணேசன்                  -    16551648681 செயலாளர்               -   ...

தலைமை அறிவிப்பு:  நாம் தமிழர் – ஐக்கிய அமெரிக்கப் பொறுப்பாளர்கள்

க.எண்: 202010343 நாள்: 01.10.2020 தலைமை அறிவிப்பு:  நாம் தமிழர் - ஐக்கிய அமெரிக்கப் பொறுப்பாளர்கள் செயலாளர்                - மு.அர்ச்சுன்              -    67257191772 இணைச்செயலாளர்          - வே.சுகதேவ்              -    03400960935 துணைச்செயலாளர்          - சு.சர்மிளா              ...

தலைமை அறிவிப்பு: அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நீக்கம் | நாம் தமிழர் அமெரிக்கா

க.எண்: 2019070129 நாள்: 20.07.2019 தலைமை அறிவிப்பு: அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நீக்கம் | நாம் தமிழர் அமெரிக்கா நாம் தமிழர் அமெரிக்கா அமைப்பில் செயற்பட்டு வந்த சங்கர் தங்கவேலு (67257867214), ஜான் ரிச்சர்ட் (67257272142), சந்திரசேகர் (1508680701)...

தலைமை அறிவிப்பு: நாம் தமிழர் அமெரிக்கா – பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

தலைமை அறிவிப்பு: நாம் தமிழர் அமெரிக்கா – பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் | நாள்:30/05/2019 | க.எண்:2019060083 நாம் தமிழர் அமெரிக்கா - பொறுப்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு ஐக்கிய அமெரிக்க பொறுப்பாளர்கள் தலைவர்                                                        - அருள்ஜோதி முரளிதரன்            -            ...