தலைமை அறிவிப்பு:  நாம் தமிழர் – பிரித்தானியா மண்டலம் மற்றும் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

246

க.எண்: 202007113

நாள்: 13.07.2020

தலைமை அறிவிப்பு:  நாம் தமிழர் – பிரித்தானியா மண்டலம் மற்றும் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

வடக்கு மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள்

ப.பாஸ்கரன்          – 16841571022

ஜீ.வசந்தராஜன்      – 17558545515

கிழக்கு மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள்

க.யுஸ்தீனப்பர்        – 18823359640

கு.அஜித்            – 17782692221

மேற்கு மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள்

ப.கதிர்காமநாதன்      – 16542603635

க.சிவகுமார்           – 15978217637

தெற்கு மண்டலப் பொறுப்பாளர்கள்

மு.மனோஜ்           – 10352055455

பேர்மிங்கம் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள்

நா.தவநேசன்         – 16305471340

க.சான்             – 17881239176

செளத்தென்ட் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள்

ஜெ.சுகந்தகுமார்       – 11859900382

க.செல்வகுமார்       – 17173645801

போட்ஸ்மௌத் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள்

சி.யோகநாதன்        – 13852405042

தெ.செந்தமிழ்செல்வன்  – 11864774282

கொவென்றி பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள்

து.சத்தியநாதன்      – 11191087113

ம.வித்தினா          – 11781041197

பிரிஸ்ரல் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள்

மா.உலகநாதன்       – 67182256548

மில்டன் கீனஸ் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள்

க.தபேந்திரன்         – 16600970446

ஐலெஸ்பெரி பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள்

பா.சுமதி            – 02467602738

கென்ட் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள்

த.பிரசன்னா         – 67186970852

பசில்டன் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள்

ஜெ.ஆன்ட்ரு அரவிந்த் மகேஷ் – 14592921991

டறம் பிராந்தியப் பொறுப்பாளர்கள்

கி.கிருஷ்ணராஜசிறி   – 67256179066

மேற்காண் அனைவரும் நாம் தமிழர் கட்சி – பிரித்தானியா நாட்டுக்கானப் பொறுப்பாளர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.

இவர்கள் அனைவருக்கும், கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், அன்பு உறவுகள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

 

புரட்சி வாழ்த்துகளுடன்,

 

சீமான்

தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர்

நாம் தமிழர் கட்சி