எழும்பூர் – கபசுர கசாயம் கொடுத்தல் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

28

எழும்பூர் தொகுதி 104வது வட்டத்தில் புரசைவாக்கம் பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு கபசுர கசாயம் கொடுத்தல் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது இதில் பலர் பங்கேற்றனர்.