வில்லிவாக்கம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

45

வில்லிவாக்கம் தொகுதியின் (ஜீவாபார்க், சோலையம்மன் கோவில், கே.கே. நகர், சன்யாசம், சத்யசாய் நகர், சிட்கோ நகர்) 6 வட்டத்தில் நடத்திய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமில் மொத்தம் 155 உறவுகள் புதிதாய் நா.த.க வில் இனைந்தரனர்

முந்தைய செய்திதிருச்செந்தூர் தொகுதி பெருந்தலைவர் காமராசர் மலர் வணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திகம்பம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்