கோவை வடக்கு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

61

கோவை வடக்கு தொகுதி சார்பாக நான்கு இடங்களில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடத்தப்பட்டது

முந்தைய செய்திசேலம் தெற்கு தொகுதி நிலவேம்பு குடிநீர், மரக்கன்று வழங்குதல் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திசேலம் தெற்கு தொகுதி நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குதல் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்