பெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

35

பெரம்பலூர் தொகுதி, பெரம்பலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட உழவர் சந்தை அருகே உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு 02.09.2023 இன்று நடைபெற்றது, நிகழ்வில் அனைத்துநிலை பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் பெருந்திரளாகப் பங்கேற்றனர்

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி புகழ் வணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி புகழ் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு