பெரம்பலூர் தொகுதி புகழ் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு

30

பெரம்பலூர் தொகுதி, ஆலத்தூர் மேற்கு ஒன்றியத்திற்க்குட்பட்ட இரூர் கிளையில் பூலித்தேவன், தமிழரசன், அனிதா ஆகியோருக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு 01.09.2023 இன்று நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி கிழக்கு ஒன்றியம் புகழ் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு