விழுப்புரம் தொகுதி உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை முகாம்

79

விழுப்புரம் தொகுதி  கண்டமங்கலம் மேற்கு சார்பாக சிறுந்தாடு பேருந்து நிருத்தம் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திகடலூர் தொகுதி நெகிழி மற்றும் குலைமங்களை அகற்றும் பணி
அடுத்த செய்திதிருச்சி வடக்கு மாவட்டம் கலந்தாய்வு கூட்டம்