திருச்சி வடக்கு மாவட்டம் கலந்தாய்வு கூட்டம்

58

திருச்சி வடக்கு மாவட்டம் *(துறையூர் மற்றும் முசிறி)* தொகுதிகள் இணைந்து கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திவிழுப்புரம் தொகுதி உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திசெங்கம் தொகுதி கக்கன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு