விருகம்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி உறவுகள் சேர்க்கை

101

விருகம்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி  சார்பாக 137 ஆவது வட்டம் மருத்துவர் காணு நகரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்த்தப்பட்டது. நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பித்த
உறவுகளை வாழ்த்துகிறோம்.

முந்தைய செய்திமடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதி தெருமுனை கூட்டம்
அடுத்த செய்திமடத்துக்குளம் சட்டமன்றத்  தொகுதி கொடியேற்ற நிகழ்வு