செய்யாறு தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

50

அனக்காவூர் ஒன்றியம் மடிப்பாக்கம் கிராமத்தில் புலிக்கொடியேற்றம் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது. திமுக உட்பட மாற்றுகட்சியில் இருந்து நாம் தமிழரில் இணைந்த உறவுகளுக்கு உறுப்பினர் அட்டை வழங்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி ஆலத்தூர் ஒன்றியம் கொடிகம்பம் நடுவிழா
அடுத்த செய்திகம்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா