செய்யாறு

Cheyyar

செய்யாறு தொகுதி தைப்பூச திருமுருக பெருவிழா

செய்யாறு நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக செய்யாறு ஆற்றங்கரை முருகன் கோவிலில் தைப்பூசத் திருவிழா  கொண்டாடப்பட்டது.

செய்யாறு தொகுதி அனக்காவூர் ஒன்றியம் புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு

செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி அனக்காவூர் ஒன்றியம் மகாஜனம்பாக்கம் கிராமத்தில் இன்று புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது.

செய்யாறு தொகுதி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி வெண்பாக்கம் மேற்கு ஒன்றியம் மோகனம் கிளை கிராமத்தின் வார்டில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்ற முடிந்தது

செய்யாறு தொகுதி புலி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

செய்யாறு சட்டமன்றத் தொகுதி வெண்பாக்கம் மேற்கு ஒன்றியம் மோரணம் கிளை கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது

செய்யாறு தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றம் நிகழ்வு

செய்யாறு சட்டமன்றத் தொகுதி வெம்பாக்கம் மேற்கு ஒன்றியம் மோரணம் கிராமத்தின் அ-குடியிருப்பு பகுதியில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது

செய்யாறு தொகுதி ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம்

செய்யாறு சட்டமன்றத் தொகுதி வெண்பாக்கம் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு ஆகிய நான்கு ஒன்றியங்களின் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் கலந்துரையாடல் கூட்டம் இன்று வடமனப்பாக்கம் கிராமத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது. இதில் முக்கிய தீர்மானங்கள்...

செய்யாறு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி அனக்காவூர் ஒன்றியம் மேல்மா கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் இன்று நடைபெற்றது இதில் 20க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களை நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டனர்

செய்யாறு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

செய்யாறு சட்டமன்றத் தொகுதி வெம்பாக்கம் மேற்கு ஒன்றியம் மோரணம் கிளை கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது இதில் 40 உறவுகள் தங்களை நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டனர்.

செய்யாறு தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்ற நிகழ்வு

செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதி வெம்பாக்கம் மேற்கு ஒன்றியம் அழிவிடைதாங்கி கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது நிகழ்விற்கு பின் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.

செய்யாறு தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்ற நிகழ்வு

செய்யாறு தொகுதி அனக்காவூர் ஒன்றியம் தென்னிருப்பை கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.