கம்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா

118

கம்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி கோம்பை நகர உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமில் 34 உறவுகள் நமது கட்சியில் இணைந்துள்ளார்கள்.

முந்தைய செய்திசெய்யாறு தொகுதி புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு
அடுத்த செய்திஉத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்