மடத்துக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதி பொருளாளர் பயிற்சி

34

பொருளாதாரம் சார்ந்த பயிற்சி மடத்துக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதி கிளை/பேரூராட்சி பொருளாளர்கள் மற்றும் பயிற்சிக்கு பதிவு செய்த உறவுகளுடன் பயிற்சி நடைபெற்றது.