விக்கிரவாண்டி தொகுதி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

66

 

விக்கிரவாண்டி வடக்கு ஒன்றியம் எசாலம் கிராமத்தில் புலிக்கொடி வெற்றிகரமாக ஏற்றப்பட்டது.