கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

91

18/01/2023 அன்று கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பில் தொடர்ந்து ஐந்தாம் நாளாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் அரசினர் ஆடவர் கல்லூரி(பழைய பாலக்கரை) அருகில் நடைபெற்றது.