ஆலந்தூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை

52

ஆலந்தூர் தொகுதி குருதி கொடை பாச பாசறை செயலாளர் திரு.சரவணன் அவர்களின் முன்னெடுப்பில் மூவரசம் பேட்டையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை மிகச் சிறப்பாக நடந்தது இதில் தொகுதி உறவுகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்