ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மாத கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

49

நாம் தமிழர் கட்சி ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மார்ச் மாத கலந்தாய்வு கூட்டம், தொகுதி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் எதிர்வரும் கண்டோன்மெண்ட் நகர தேர்தல் பணிகள் குறித்து முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட்டது.