குன்னம் தொகுதி போதை மற்றும் புகையிலை ஒழிப்பு மினி மாரத்தான் ஓட்டம்

59

பெரம்பலூர் மாவட்டம் குன்னம் வட்டத்தைச் சேர்ந்த லெப்பைக்குடிக்காடு கிளை நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் போதை மற்றும் புகையிலை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு  மராத்தான் போட்டி 08.01.2023 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8 அளவில் நடைபெற்றது