வால்பாறை தொகுதி புதிதாய் இணைந்த உறுப்பினர் சந்திப்பு

37

வால்பாறை தொகுதி துணைசெயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் சுப்பேகவுண்டன்புதூர் ஊராட்சியில் புதிதாய் இணைந்த உறுப்பினர்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது.