வால்பாறை தொகுதி புதிதாய் இணைந்த உறுப்பினர்கள் சந்திப்பு

11

வால்பாறை தொகுதி ஆழியார் பகுதியில் புதிதாய் இணைந்த உறுப்பினர்கள் சந்திப்பு கூட்டம் தொகுதி தலைவர் சுரேந்தர் தலைமையில் நடந்தது.