ஆலந்தூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

90

ஆலந்தூர் தொகுதி தொகுதி துணைச்செயலாளர் திரு.பாலாஜி அவர்களின் முன்னெடுப்பில் ஆலந்தூர் தொகுதியில் 161 வது வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை மிகவும் சிறப்பாக நடந்தது

முந்தைய செய்திஆலந்தூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை
அடுத்த செய்திகும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்