கன்னியாகுமரி தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

13

நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளினால் கன்னியாகுமரி தொகுதியில் உள்ள அஞ்சுகிராமம் பகுதியில் கபசுர குடிநீர் வழங்கபட்டது.