ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம்- சாத்தூர் தொகுதி

14

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட சாத்தூர் ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் (07.07.2020) அன்று நடைபெற்றது.