ஒட்டபிடாரம் தொகுதி பெருந்தலைவர் காமராசர் மலர் வணக்க நிகழ்வு !

47

ஒட்டபிடாரம் சட்டமன்றத் தொகுதி தூத்துக்குடி ஒன்றியதில் அமைந்துள்ளது கல்வி தந்தை காமராசர் அவர்களுக்கு  மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.  இடம் சேர்வைகாரன்மடம்

முந்தைய செய்திசெங்கம் தொகுதி சென்னசமுத்திரம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திநத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்