தூத்துக்குடியில் மீட்புபணியில் நாம் தமிழர் கட்சியினர்

13

தூத்துக்குடியில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்புகளை சரிசெய்யும் பணியில் நாம் தமிழர் கட்சியினர் ஈடுபட்டனர்.
thoo

th5

th4

th3

th1