திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

89

திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட திருமங்கலம் ஒன்றியம் சாத்தங்குடி கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திகம்பம் சட்டமன்ற தொகுதி கோம்பை நகர் கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திவிருத்தாச்சலம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்