பாளையங்கோட்டை தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

75

பாளையங்கோட்டை தொகுதி சார்பாக மேலப்பாளையம் மண்டல அலுவலகம் அருகே உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 22 உறவுகள் இணைந்தனர்