திண்டுக்கல் தொகுதி இரட்டைமலை சீனிவாசன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

11

திண்டுக்கல் தொகுதி சார்பாக சமூகநீதிப்போராளி தாத்தா இரட்டமலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.