கரூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

102

கரூர் கிழக்கு ஒன்றியத்தின் சார்பில் வாங்கல் பேருந்து நிறுத்தப்பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி இரட்டைமலை சீனிவாசன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்