மதுரை மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை கலந்தாய்வு கூட்டம்

43

மதுரை மாவட்ட கலந்தாய்வு தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திஆலங்குடி தொகுதி ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திமேலூர் தொகுதி மக்கள் விழிப்புணர்வு கூட்டம்