கம்பம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

55

இம்மு முகாமில் 32 உறவுகள் தங்களை நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டனர். நிகழ்வில் பங்கேற்ற மற்றும் களமாடிய களப்புலிகளுக்கு புரட்சி வாழ்த்துக்கள்.

முந்தைய செய்திவேலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திவால்பாறை தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு