திண்டுக்கல் தொகுதி சார்பாக தினம் ஒரு உறுப்பினர் முகாம்

44

19-வது நாள்

திண்டுக்கல் தொகுதி சார்பாக தினம் ஒரு உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் பேருந்து நிலையம் அருகில் தொடர்ந்து 19வது நாளாக நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி சார்பாக வீரவணக்க நிகழ்வு