விருத்தாச்சலம் தொகுதி கிளை பொறுப்பாளகள் மற்றும் வாக்கு சவாடி முகவர் நியமனம்

37

விருத்தாச்சலம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட தருசு கிராமத்தில் கிளை பொறுப்பாளகள் மற்றும் வாக்கு சவாடி முகவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டனர்

முந்தைய செய்திகெங்கவல்லி தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு