வந்தவாசி சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

53

வந்தவாசி சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக தெள்ளாறு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திமேட்டூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்