செங்கம் தொகுதி மாதக் கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

26

செங்கம் தொகுதி மாதக் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கலந்தாய்வில் கட்சியின் வளர்ச்சிக் குறித்தும் மாத வரவு செலவு கணக்கு வெளியிடுவது பற்றியும் விவாதிக்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திதலைமை அறிவிப்பு – முதுகுளத்தூர் தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்
அடுத்த செய்திவால்பாறை தொகுதி ஆழியார் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்