செங்கம் தொகுதி மாதக் கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

27

மாதாந்திர கலந்தாய்வுக் கூட்டம் செங்கம் தொகுதியில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் நாம் தமிழர் கட்சியின் வளர்ச்சிக் குறித்தும் கிளை கட்டமைப்புப் பற்றியும் மாத வரவு செலவு வெளியிடுதல் தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திஏவுகனை நாயகர் ஏ.பி.ஜே.அப்துல்கலாம் புகழ் வணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திகடலூர் தொகுதி நெகிழி மற்றும் குலைமங்களை அகற்றும் பணி