செங்கம் தொகுதி நீப்பத்துறையில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

36

03.08.2023 அன்று ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு செங்கம் தெற்கு ஒன்றியம் நீப்பத்துறையில் தொகுதி இணைச் செயலாளர் மு.வெங்கடேசன் ஒருங்கிணைப்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது. இதில் 22 உறவுகள் நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைந்தனர்.