பெரியகுளம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

58

பெரியகுளம் தொகுதி தேவதானப்பட்டி பேரூராட்சி தே.காமக்காபட்டியில் 09.07.2023 உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடந்தது.

முந்தைய செய்திதிட்டக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி ஐயா தடா நா. சந்திரசேகரன் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம்
அடுத்த செய்திபெரியகுளம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்