மேலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

101

மேலூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் 13/8/23 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் வன்னாம்பாறைபட்டி ஊராட்சியில் நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திதிருப்போரூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு