மதுரை நடுவண் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

33

மதுரை நடுவண் தொகுதி  சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் புலிக்கொடி ஏற்றுதல் நிகழ்வு வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திவிருத்தாச்சலம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்