விழுப்புரம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

84

விழுப்புரம் சட்டமன்ற தொகுதி விழுப்புரம் நகர பகுதி ஆசிரியர் நகரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திவிருத்தாச்சலம் தொகுதி வாக்கு சவாடி முகவர் மற்றும் பொறுப்பாளர் நியமனம்
அடுத்த செய்திதலைமை அறிவிப்பு – தர்மபுரி கிழக்கு மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்