செங்கம் தொகுதி மாதக் கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

19

செங்கம் தொகுதி சார்பாக தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் குறித்தும் கட்சியின் வளர்ச்சிக் குறித்தும் பரந்தூரில்(காஞ்சிபுரம்) விமான நிலையம் அமைக்கும் திட்டத்தை கண்டிக்கும் விதமாக கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.