பெரம்பலூர் தொகுதி (பெரம்பலூர் நகரம்) உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

11

பெரம்பலூர் நகராட்சி, பெரம்பலூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு நடைபெற்றது, நிகழ்வில் அனைத்துநிலை பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் பெருந்திரளாக பங்கேற்றனர்

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி குரூர் கிராமம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி கர்மவீரர் காமராசர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு